Hvordan vet Bomringen i Bergen hvilken takst jeg skal betale?

Veronica Solås

For norske kjøretøy henter vi informasjon om miljø- og drivstoffklasse fra Statens vegvesens motorvognregister, du som passerer trenger ikke foreta deg noe.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det på tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Dersom du har utenlandsk kjøretøy, så må du registrere dine kjøretøydata på følgende side: www.autopass.no/ed

Dersom du ikke oppdaterer miljøinfo på ditt utenlandske kjøretøy, så blir du belastet den høyeste taksten innenfor takstgruppen.