Hvorfor vises det bare to takster ute på bomstasjonene?

Veronica Solås

Etter miljødifferensieringen innføres i Bergen, vil skiltene vise høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1-5 for kjøretøy over 3,5 tonn.

Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten.