Jeg kjører elbil – vil endringene påvirke meg?

Veronica Solås

Elbiler og hydrogenbiler vil fremdeles kjøre gratis i bomringen i Bergen etter innføring av miljødifferensierte takster.