Kor tid vert det det innført miljødifferensiering i bomringen i Bergen?

Veronica Solås

Den 1. juni vert det innført miljødifferensiering i Bergen.