Korleis endrar eg avtalen min?

Veronica Solås

Du kan enkelt endre opplysningar på avtalen din via Mi Side.

Ved å logge på Mi Side kan du endre bilnummer, adresse og e-postadresse.