Korleis finn eg brikkenummeret mitt?

Veronica Solås

Kvar brikkenummeret er plassert, kjem an på kva type brikke du har.

  • Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og inneheld 10 siffer. Døme L: 01 2345678 9
  • Nummeret på nye norske brikker inneheld 16 siffer og byrjar med 957800.