Korleis fjernar eg brikka?

Veronica Solås

Her finn du ei skildring av korleis du fjernar brikka frå vindauget, utarbeidd av Statens vegvesen i samband med nye brikker sommaren 2014.