Korleis fjernar eg eit køyretøy frå avtalen?

Veronica Solås

Logg inn på Mi Side.

Du kan fjerne køyretøy frå avtalen din ved å klikke på den raude boksen Fjern køyretøy. Fyll inn kva for brikke/køyretøy det gjeld.

Skal brikka avsluttast og depositum tilbakebetalast, eller vil du bruke brikka seinare?

  • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
  • Ved å velge «Gjenbruke brikke» kan du kan du ta vare på brikka og opne ho på nytt på det nye køyretøyet. Du må gi beskjed når du ynskjer å flytte brikka over i eit anna køyretøy.

Hugs å fjerne brikka frå bilen.

OBS! Dersom det er tilleggsavtalar knytt til brikka/køyretøyet, vil desse og bli avslutta.