Korleis fungerar AutoPASS på ferje?

Veronica Solås

Frå 01.01.19 kan du nytte AutoPASS bombrikka di til å betale på stadig fleire ferjer.
Du finn meir informasjon om ordninga på  www.autopassferje.no.

Automatisk rabatt
AutoPASS-kundar med gyldig AutoPASS-brikke, men utan eiga AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på dei ferjesamband som er med i den ordninga som har betaling med AutoPASS-brikke.

Meir rabatt?
Dersom du ynskjer 40-50% rabatt, kan du teikne ei eiga AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har ei brikke frå Ferde, så kan denne nyttast til å teikne avtale med AutoPASS for ferje.

Oversikt over beløp og passeringar?
Bilag for din overfart kan du finne her:

  • Dersom du har avtale med AutoPASS ferje med 40-50% rabatt så finn du beløp og passeringar på www.autopassferje.no
  • Dersom du har AutoPASS brikke og 10% rabatt (ingen ferje-avtale) så finn du beløp og passeringar på https://minside.autopass.no 

Meir informasjon?
Ynskjer du meir informasjon om AutoPASS på ferje kan du nytte følgende kontaktinformasjon:

AutoPASS for ferje
v/ Skyttel AS
Tlf 55 30 00 00
Kundeservice: https://www.autopassferje.no/kundeservice/