Korleis hentar eg ut passeringsdetaljar?

Veronica Solås

Passeringsopplysningar kan du hente ut på Mi Side.

Om du berre ynskjer passeringar i ein spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringar. Passeringar kan berre hentast ut per månad, og om du ynskjer du å hente ut passeringar for ein lengre tidsperiode må du gjere dette i fleire omganger eller ta kontakt med ditt bomselskap.

Sjå vår rettleiing