Korleis kan eg passere anonymt?

Veronica Solås

 Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale frå 15.08.19

Avtalar med sletting av passeringar, (dvs. tid og stad for passeringar vert sletta etter maksimum 72 timer i systemet) vert avvikla frå 15.08.19.

Ordninga er i strid med bokføringsregelverket, men har fram til no vore i drift med konsesjon frå Datatilsynet. Denne konsesjonen har falt bort i samband med den nye personvernordninga GDPR som vart innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at sporfrie AutoPASS-avtaler difor må avviklast.

Avviklinga skjedde 15.08.2019. På denne datoen gjekk alle avtaler med sletting av passeringar over til å bli vanlige avtaler, kor passeringar vert lagra i 5 år etter utløp av regnskapsåret.