Korleis og kvar monterer eg brikka?

Veronica Solås

Her finn du ei oversikt over brikker i bruk, samt ei rettleiing til korleis og kvar du kan montere brikka di.

Brukketype frå sommaren 2018.

Q-Free brikke med brakett

Monteringsanvisning (bokmål) (klikk for å åpne)

Hugs at brikka skal vere i braketten. Når du byte kjøretøy, så tek du både brikke og brikett med. Du kan få nytt brikkefeste med borrelås hos bompengeselskapet, når du melder frå om bilendring.


Brikketypar frå 2014 –

Kapsch

Norbit:

Monteringsanvisning:


Brikketyper frå 2002-

Norbit

 

Monteringsveiledning

Klikk for å vise eit større bilete.

Les meir:

Korleis fjernar eg brikka?