Korleis teiknar eg ein AutoPASS-avtale?

Veronica Solås

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å teikne avtale på nett.
Bruk gjerne vår rettleiing.

Om avtaler:
Avtalen er gyldig frå den dagen du inngår avtale, sjølv om du ikkje har fått brikka enno. Det tek vanlegvis 7-10 yrkedagar frå du teiknar avtale til du får brikka tilsendt i posten.
Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering. Passeringane vert belasta avtala di.