Korleis teiknar eg ein AutoPASS-avtale?

Veronica Solås

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å teikne avtale på nett.
Bruk gjerne vår rettleiing.

Avtalen er gyldig frå den dagen du inngår avtale, sjølv om du ikkje har fått brikka enno. Det tek vanlegvis 7-10 yrkedagar frå du teiknar avtale til du får brikka tilsendt i posten.
Ein hovudavtale er der du får brikka di ifrå.
Ein lokalavtale er tilleggsavtalar du teiknar for å få rabatt fleire stader. Då oppgir du brikkenummeret som du har fått frå hovudavtalen din.
Passering i ein bomstasjon der du ikkje har avtale: Somme anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke frå eit anna anlegg. Du treng difor ikkje teikne tilleggsavtale med desse. Passeringar blir belasta hovudavtalen din.