Korleis verkar det å køyre i utlandet med brikka?

Veronica Solås

EasyGo er ei teneste som gjer det mogeleg for deg å nytte AutoPASS-brikka di i bompengestasjonar i Noreg, Danmark og Sverige.

Bompengeanlegga som er med i ordninga, er Storebælt- og Øresunds-brua og somme ferjesamband som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les meir om EasyGo på Statens Vegvesen sine nettsider www.easygo.com