Kva er beredskapstakstar?

Veronica Solås

Økte bompengar ved dårleg luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har avgjort at det skal vere mogeleg å femdoble bompengetakstane på dagar med fare for høg luftforureining (beredskapstakst). På dager med høgare bompengetakst skal kollektivtransport vere gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstane er varsel om høg luftforureining med varigheit to dagar eller meir.

Les meir om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
  • Les meir om unntak for å betale bompengar som gjeld i eksisterande bompengeordning. Les meir om AutoPASS fritak
  • I tillegg blir det gitt refusjonsrett for femdobling for tunge køyretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
    Les meir informasjon om bestemmelsen på regjeringa sine sider.