Kva er fordelen med avtale i Haugalandspakken?

Veronica Solås

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du disse fordelane:

  • Du får 20% rabatt ved passering. (gjeld takstgruppe 1)
  • Månadstak
  • Timesregel
  • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg. Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
  • Via Mi Side kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc. Du kan også teikne nye avtaler via Mi Side.