Kva er fordelen med avtale med Vossapakko?

Veronica Solås

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du disse fordelane:

  • 20% rabatt ved passering. (gjeld kun takstgruppe 1)
  • Timesregel og månadstak
  • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg. Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
  • Via MiSide (hjå det selskapet du fekk brikka di i frå) kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

Alle med gyldig AutoPASS avtale og brikke frå eit anna anlegg, får full rabatt og fordelar ved passering i bomstasjonane til Vossapakko.