Kva er månadstaket for Gjesdal?

Veronica Solås

Månadstak Gjesdal:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak for fv. 45 Gjesdal for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 15 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomstasjonen, og får ikkje fordelar som månadstak.