Kva er månadstaket for Gjesdal?

Veronica Solås

Månadstak Gjesdal:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak for fv. 45 Gjesdal for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 15 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 15 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 15 passeringar innafor en måned for takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak.