Kva er månadstaket for Kvammapakken?

Veronica Solås

Månadstak Kvammapakken:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak på Kvammapakken for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomstasjonen, og får ikkje fordelar som månadstak.