Kva er månadstaket til Askøypakken?

Veronica Solås

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.