Kva er miljødifferensierte takstar?

Veronica Solås

Miljødifferensierte takstar betyr at dei som forureinar mest også skal betale mest i bomringen. Takstane som er fastsett skil på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.

I takstgruppe 2 vert det skilt på om kjøretøyet er sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på kva miljøklasse kjøretøy ditt er er i, kan du sjekka det ved å søka opp kjøretøyet ditt i tenesta Køyretøyopplysningar på Statens vegvesen sine nettsider.

Miljødifferensierte takstar vart innført i bomringen i Bergen 1. juni 2018