Kva er nullutsleppskøyretøy?

Veronica Solås

Nullutslippskøyretøy er ei fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar.

Beta­ling (og fritak) av bompengar som nullutsleppskøyretøy krev bombrikke og gyldig avtale. Utan bombrikke og gyldig avtale, vil nullutsleppskøyretøy verte belasta ordinær takst på lik linje med andre køyretøy.

Det vert i stadig fleire bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarar til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy er i tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy i regionene sør og vest:

  • 01.01.19 Askøypakken
  • 01.02.19 Bømlopakken
  • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
  • 06.04.19 Bomringen i Bergen (Fortsatt fritak for Hygdrogenbiler med avtale) Les mer
  • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
  • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
  • 01.12.19 Nordhordlandspakken
  • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikkje betalar bompengar: (Krev gyldig AutoPASS-avtale og brikke)

  • Bomringen i Kristiansand