Kvar finn eg avtalevilkåra?

Veronica Solås

Frå 15.01.19 vart avtalevilkåra oppdaterte.
Dette er generelle vilkår og gjeld for alle AutoPASS-anlegg.
Dersom du vil ha informasjon om kvart einskild anlegg, finn du dette på nettsidene når du har valt det aktuelle prosjektet.

AutoPASS-vilkår gyldig frå 15.01.19 kan du sjå her: AutoPASS betingelser

 

Gamle AutoPASS-vilkår gyldig mellom 01.01.18-14.01.19 pdf AutoPASS betingelser