Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane til Førdepakken?

Veronica Solås

Bomstasjonar Førdepakken

I bomstasjonane til Førdepakken bomselskap AS skal det betalast for passeringar i retning Førde sentrum

  • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
  • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
  • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
  • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
  • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

Sjå bomstasjonane på kart