Hva er tidsdifferensierte takster?

Veronica Solås

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bergen den 1. februar 2016.

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling