Hva er tidsdifferensierte takster i Bymiljøpakken Nord-Jæren?

Veronica Solås

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bymiljøpakken Nord Jæren den 1. oktober 2018.

Høyere takst: Mandag til fredag i rushtiden kl. 07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00.
Lavere takst: Mandag til fredag utenom rushtiden, samt lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling