Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

Veronica Solås

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

NB! Avtale med mulighet for sletting av passeringsinformsjon opphørte 15.08.19. Etter denne dato vil alle passeringer være tilgjengelig på avtalen.