Er det mulig å passere anonymt?

Veronica Solås

Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale fra 15.08.19

Frem til 15.08.19  kunne brukere av AutoPASS registrere avtale med sletting av passeringer, dvs. tid og sted for dine passeringer blir slettet etter maksimum 72 timer i systemet.

Denne ordningen er i strid med bokføringsregelverket, men har inntil videre blitt opprettholdt ved konsesjon fra Datatilsynet. Denne konsesjonen bortfalt i forbindelse med den nye personvernforordningen GDPR som ble innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet avgjort at sporfrie AutoPASS-avtaler må avvikles.

Avviklingen ble gjennomført 15.08.2019. På denne datoen går alle gjeldende avtaler med sletting av passeringer over til å bli ordinære avtaler, hvor passeringer lagres i 5 år etter utløp av regnskapsåret.