Hva er fordelen med avtale?

Veronica Solås

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
  • Fra 13% til  20% rabatt pr passering.
  • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy. (Se hvert prosjekt for regler)
  • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy. (Se hvert prosjekt for regler)
  • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
  • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
  • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.