Bilen min/skiltene mine er stjålet. Hva gjør jeg?

Veronica Solås

Ta kontakt med kundeservice og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.