Hvorfor fjernes skiltene ved bomstasjonene?

Veronica Solås

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvilke skilt som skal anvendes, jfr. Skiltforskriften § 35.

Vegdirektoratet har besluttet at på de enkle bomringene skal bare bomstasjoner på hovedvegene inn til byen utstyres med takstskilt, mens bomstasjonene i byer med mer komplisert takstsystem og plassering av bomstasjoner (som Oslo, Bergen, Nord Jæren og Trondheim) skal være helt uten takstskilt.

Alle bomstasjoner som ikke får takstskilt skal ha et enkelt skilt med bomstasjonssymbolet 792.30 «Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse». Dette enkle skiltet (se nedenfor) er et minimum for å informere trafikantene om at det betales bompenger og at kjøretøyenes kjennemerke blir videofotografert.

Skiltingen i bomstasjonene i Bergen og Nord Jæren følger dermed den nye malen for skilting av automatiske bomstasjoner som er utformet av Vegdirektoratet.
Se dokumentet Ny mal for skilting i bomstasjoner – PDF