Kva er fordelen med avtale?

Veronica Solås

Dei fleste bompengeprosjekter har fordelar ved at du inngår avtale.

Under finn du ei generell oversikt, og du finn meir info på kvart prosjekt.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du få disse fordelane:
  • Frå 10% til 50% rabatt ved passering
  • Månadstak, et tak på maks antall passeringar pr. kalendermånad vert belasta avtalen. Gjeld pr køyretøy.
  • Timesregel, ved passering i ein eller fleire bomstasjonar innanfor 60 eller 90 minutter, vert maks ein passering belasta avtalen. Gjeld pr. køyretøy.
  • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet,  og du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg.  Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
  • Via MiSide (hjå det selskapet du fekk brikka di i frå) kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.
  • Sporfri avtale. Du kan velge at informasjon om dine passeringar skal slettast, etter de er trukket frå avtala.