Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Generelle endringer ved takst- og rabattendringen (gjelder foreløpig kun for Stordalstunnelen, Askøytunnelen og Halsnøysambandet):
 • Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg.
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.
 • Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20%. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 


Hvilke prosjekter på vestlandet endres?
Askøypakken
 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Forskuddsavtaler blir ikke lenger tilbudt.  Nåværende tilleggsavtaler hos Askøy bompengeselskap for å oppnå lokal rabatt på 20% rabatt blir avviklet.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på avtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret. Passeringer med brikke i Askøypakken vil fra 1. mars bli trukket fra hovedavtalen.
 • Timesregel og passeringstak på 30 passeringer pr. måned for alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale blir videreført.
 • Nye takster som gjelder fra 01.03.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Askøypakken Kr. 28,00 Kr. 46,00

 

Stordalstunnelen (Åkrafjorden)
 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Stordalstunnelen/Hordaland Fylkeskommune blir automatisk gjort om til etterskuddsavtale med 20% rabatt. Lokale forskuddsavtaler med 30%-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Stordalstunnelen/Hordaland Fylkeskommune for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. mars blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
 • Nye takster som gjelder fra 01.03.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
E134 Stordalstunnelen 41,00 56,00

Tilskudd til reduserte bompenger:

Prosjektet E134 Stordalstunnelen har fått tilskuddsbeløp fra ordningen med tilskuddsbeløp til reduserte bompengetakster utenfor de største byområdene. Tilskuddet er inkludert i de takstene som nå blir kunngjort.

Fastlandssambandet Halsnøy
 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Fastlandssambandet Halsnøy blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Lokale forskuddsavtaler med 40% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Fastlandssambandet Halsnøy for å oppnå lokal rabatt på 40% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtalen med det selskap brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer i fra 1. mars blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
 • Nye takster som gjelder fra 01.03.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Fastlandssambandet Halsnøy 96,00 264,00

 

Kunngjøringer: