Hopp til innholdet

Ferdes Personvernombud

Et personvernombud er en person som er utpekt av en behandlingsansvarlig. Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

Ferde er en offentlig virksomhet og hovedvirksomheten består av monitorering av datainformasjon regelmessig, systematisk og i stor skala.
Ferde har derfor opprettet et personvernombud i henhold til Personopplysningslovens artikkel 37

Innsyn, utlevering eller sletting av dine personopplysninger
Dersom du ønsker innsyn, utlevering eller sletting av dine personopplysninger, så kan du henvende deg via vårt kontaktskjema for personvernhenvendelser.

HENVENDELSER TIL PERSONVERNOMBUDET

Ferdes personvernombud kan assistere deg dersom du har spørsmål om virksomhetens plikter, eller dersom du ikke har fått tilfredsstillende svar på din henvendelse om innsyn, utlevering og sletting.

Kontaktinfo personvernombud
Juridisk Direktør Leiv Olav Sunde
Epost: personvernombud@ferde.no

Hva skjer med bildene som blir tatt i bomstasjonen?
Normalt leses brikken ved passering i bomstasjonen. Dersom kjøretøyet ikke har brikke eller brikken ikke blir lest ved passering, så blir det tatt bildet av bilskiltet. Bildet blir deretter behandlet ved hjelp av automatisk skiltgjenkjenning. Dersom kvaliteten på bildet ikke er god nok til å kunne leses automatisk, så blir det behandlet manuelt av vår norske leverandør for slike tjenester som har arbeidskraft lokalisert i Kina.

De som behandler bildene får tilgang, via innlogging til et system i Norge, til ett og ett bilde, sammen med en numerisk kode for bomstasjonen og tid for passering. Alle opplysninger blir gjort utilgjengelige for bildebehandlerne umiddelbart etter behandling.