Hopp til innholdet

Ferdes Personvernombud

Et personvernombud er en person som er utpekt av en behandlingsansvarlig. Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

Ferde er en offentlig virksomhet og hovedvirksomheten består av monitorering av datainformasjon regelmessig, systematisk og i stor skala.
Ferde har derfor opprettet et personvernombud i henhold til Personopplysningslovens artikkel 37

Innsyn, utlevering eller sletting av dine personopplysninger
Dersom du ønsker innsyn, utlevering eller sletting av dine personopplysninger, så kan du henvende deg via vårt kontaktskjema for personvernhenvendelser.

HENVENDELSER TIL PERSONVERNOMBUDET

Ferdes personvernombud kan assistere deg dersom du har spørsmål om virksomhetens plikter, eller dersom du ikke har fått tilfredsstillende svar på din henvendelse om innsyn, utlevering og sletting.

Kontakt vårt personvernombud
Epost: personvernombud@ferde.no