Hopp til innholdet

Statistikk

Velg ‘Filtrer etter prosjekt per måned‘ over for å se passeringer per bomprosjekt per måned. Du finner også oversikt over passeringer og beregnede inntekter per måned (pdf) og per år (pdf), elbilpasseringer per måned fra 2022 (pdf) og passeringer per år (graf). Med forbehold om at mindre endringer i trafikktall kan forekomme.

Passering og beregnede inntekter per måned (pdf)

Andel elbilpasseringer per måned (pdf)

Passeringer per prosjekt per år

Loading Chart..
Kommentarer til prosjektene

1) Bypakke Bergen - utvidet med nye stasjoner fra 06.04.19
2) Nordhordlandspakken - Innkrevingen startet opp 01.12.19
3) E18 Tvedestrand - Arendal - Innkrevingen startet opp 02.09.19
4) T-forbindelsen - Innkrevingen avsluttet 01.07.21
5) E134 Stordalstunnelen - Innkrevingen avsluttet 15.01.21
6) Finnfast - Innkrevingen avsluttet 01.07.21
7) Rv 13 Ryfast - Innkrevingen startet 01.02.21
8) Samferdselspakke for Kristiansandsregionen - Innkrevingen startet 01.09.21. Tidligere var det Bomringen i Kristiansand.
9) Vossapakko - Innkrevingen avsluttet 07.06.22 kl 12:00
10) E39 Svegatjørn-Rådal - oppstart 31.10.22
11) E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest - oppstart 1 bomstasjon 01.01.22 og 3 nye bomstasjoner 25.11.22 kl 12
12) Kvinnheradpakken - oppstart innkreving 01.01.23
13) Fv. 450 Gjesdal avsluttet innkreving 15.02.24