Hopp til innholdet

Varsle til Ferde

Bilister, leverandører, innbyggere og andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom Ferdes varslingskanal.

Hva kan du varsle om?

I denne kanalen kan du varsle om kritikkverdige forhold hos Ferde som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Eksempler er forhold som kan innebære:

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • brudd på personopplysningssikkerheten
  • brudd på menneskerettigheter
  • brudd på arbeidstakerrettigheter

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle ved å fylle ut varslingsskjemaet i linken nedenfor. Varselet mottas av Ferde. Ditt varsel vil behandles fortrolig og identiteten din gjøres ikke kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken.

I varslingskanalen er det også mulig å varsle anonymt ved å ikke fylle ut kontaktopplysninger, men anonymitet kan gjøre det vanskeligere for oss å undersøke varselet. Vi vil heller ikke kunne svare deg eller gi deg beskjed om sakens utvikling eller avslutning.

Skjemaet skal kun brukes for å varsle kritikkverdige forhold.

Fyll ut skjema