Ny selvbetjeningsløsning (Min Side) for AutoPASS-kunder fra 27. februar.

Veronica Solås Nyheter

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side.
Fra 27. februar kan du gå inn på AutoPASS sin side for å opprette eller endre din avtale. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke. 

Den nye løsningen, som tas i bruk 27. februar, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen. I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.
Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

  • Tegne ny AutoPASS-avtale
  • Oversikt over alle avtalene dine
  • Se passeringene dine
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre profilinformasjon
Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen vil fortsatt ligge på www.autopass.no og på de ulike bompengeselskapenes nettsider. Denne løsningen er felles for alle AutoPASS-anlegg.
ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.
Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.