Kunngjøring vedrørende bompengetakstene

Veronica Solås Nyheter

Gjennomsnittlig inntekt per passering i Førdepakken har siden start av innkrevingen vært lavere enn forutsett i Stortingsproposisjonen, jf Prop. 137S (2014-2015). Det er derfor vedtatt å øke takstene for takstgruppe 1 fra kr 26 til kr 30 og fra kr 47 til kr 54 for takstgruppe 2 jf. tabell 1.

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Førdepakken 30,00 54,00
Tilskudd til reduserte bompengetakster

Førdepakken har fått tilskudd fra tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor de største byområdene. I tråd med forutsetningene for tilskuddsordningen er takstene som nå blir kunngjort redusert med 10% i forhold til det de ellers ville vært. Reduksjonen som følge av tilskuddsordningen medfører at takstene kan settes ned til dagens nivå.

Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:

Tabell 2: Reduserte bompengetakster for Førdepakken i tråd med tilskuddsordningen for bompengeprosjekter på riksveier utenfor de største byområdene i 2017-kr

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Førdepakken fra 01.04.18 26,00 47,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Kunngjøring:

Takster Førdepakken fra 01.04.18