Endring av takst- og rabattsystem fra 01.04.18

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Generelle endringer ved takst- og rabattendringen som gjelder for Haugalandspakken, Hålogalandsbrua og E6 Helgeland nord og sør:
 • Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet.
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.
 • Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20%. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Endringer som gjelder i Haugalandspakken fra 01.04.18:
 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Haugalandspakken blir automatisk gjort om til etterskuddsavtale med 20% rabatt. Lokale forskuddsavtaler med 30%-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtaler hos Haugalandspakken for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt, blir denne tilleggsavtalen avviklet.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer i Haugalandspakken fra 1. april blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført i løpet av mai.
 • Nye takster som gjelder fra 1.04.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Haugalandspakken 11,00 18,00
Endringer som gjelder Hålogalandsbrua fra 01.04.18
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Hålogalandsbrua blir automatisk gjort om sin eksiterende etterskuddsavtale på 13% rabatt til etterskuddsavtale med 20% rabatt.
 • Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtaler hos Hålogalandsbrua for å oppnå lokal rabatt på 13% rabatt, så blir denne tilleggsavtalen avviklet.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer i Hålogalandsbrua fra 1. april blir trukket fra hovedavtalen til 20% rabatt.
 • Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:
 Hålogalandsbrua
inkl. E10 Trædal-Leirvik
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Bomstasjon Leirvik 42,00 99,00

 

Endringer som gjelder for E6 Helgeland Nord og Sør
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos E6 Helgeland for å oppnå lokal rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret. Passeringer med brikke i E6 Helgeland vil fra 1. april bli trukket fra hovedavtalen.
 • Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:
 E6 Helgeland Nord Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 Bomstasjoner: Fullpris Fullpris
Skamdal Kr. 13,00 Kr. 31,00
Reinforshei Kr. 18,00 Kr. 44,00

 

 E6 Helgeland Sør Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 Bomstasjoner: Fullpris Fullpris
Fusta Kr. 26,00 Kr. 63,00
Kommunegr. Grane/Vefsn Kr. 31,00 Kr. 76,00
Svenningvatn Kr. 31,00 Kr. 76,00

 

Kunngjøring:
Kundebrev til alle med hoved- og tilleggsavtaler, sendt ut 19.03.18:

Hvilke prosjekt på vestlandet har allerede endret takst- og rabattsystem?