Nye takster fra 1. juni beregnes ut i fra kjøretøyets miljøklasse

Veronica Solås Nyheter

Den 1. juni blir det innført miljødifferensierte takster i Bergen.

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
I takstgruppe 1 skilles det på elbil, bensin/hybrid/ladbar hybrid-bensin, og diesel/ladbar hybrid-diesel.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

For norske kjøretøy henter vi informasjon om miljø- og drivstoffklasse fra Statens vegvesens motorvognregister, og du som passerer trenger ikke foreta deg noe.
Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det ved å søke opp ditt norske kjøretøy i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Dersom du har utenlandsk kjøretøy, så må du registrere dine kjøretøydata på følgende side for å få korrekt takst: www.autopass.no/ed

Skiltene i bomstsjonen viser kun høyeste takst:
Etter miljødifferensieringen innføres i Bergen, vil skiltene vise høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1-5 for kjøretøy over 3,5 tonn.
Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten.

Overføring av saldo:

  • Innestående saldo på tidligere forskuddsavtale:
    Dersom du hadde positiv saldo på din avtale 1. juni, vil denne saldoen bli overført til din nye etterskuddsavtale i slutten av juni.
    Når denne saldoen er brukt opp, (av passeringer foretatt i juni)  så vil du etter hvert vil få faktura i etterkant av passeringene. Etterskuddsfaktura sendes automatisk når negativ saldo er kr 900,-
  • Utestående saldo på tidligere forskuddsavtale:
    Dersom du hadde negativ saldo på din avtale den 1. juni, så vil du i begynnelsen av juli få to fakturaer tilsendt.
    En for passeringer foretatt frem til 01.06.18 i den gamle takstløsningen og en for passeringer foretatt etter 01.06.18 i den nye takstløsningen.

 

Her kan du finne mer info om miljødifferensieringen: