Innkrevingen av bompenger i Bypakke Nord-Jæren starter til høsten

Veronica Solås Nyheter

Innkreving av bompenger til Bypakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken) starter etter planen 1. oktober 2018.

Du finner oversikt og kart over de nye bomstsjonene, samt informasjon om hva som skjer med de gamle bomstasjonene, takster og fritak på

www.bypakken.no 

 

Historikk:

Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt i Stortinget 30. mars 2017.

En byvekstavtale mellom regionen og staten ble inngått 15. juni 2017.

Bygging av bomstasjonene til Bypakke Nord-Jæren startet sommeren 2017 og pågår i cirka et år.