Kunngjøring innkreving Bymiljøpakken

Veronica Solås Nyheter

I tråd med føringene fra Prop. 47 S (2016-2017) blir det startet opp innkreving av bompenger på Nord-Jæren til finansiering av Bymiljøpakken fra 01.10.2018.

Kunngjøring 03.09.18 (klikk for å åpne og lese i PDF format)