Følg oss på Facebook

Veronica Solås Nyheter

Ferde AS har lansert sin Facebook side.

Her på facebooksiden til Ferde vil vi gi informasjon og nyheter om bompengeinnkreving i regionen.

Grunnet personvernhensyn har vi ikke anledning til å drive saksbehandling her.
Dette er en derfor en ren informasjonsside.
Vi vil også legge ut veiledninger om relevante tema som trafikantene er opptatt av.

https://www.facebook.com/fremtidenssamferdsel/