Kunngjøringer vedrørende endring i takst- og rabattsystemet fra 01.12.18

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Felles endringer ved takst- og rabattendringen i Vossapakko, Jondalstunnelen og Hardangerbrua
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt. (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med.) Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Nye takster Vossapakko fra 01.12.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Vossapakko Kr. 47,00 Kr. 168,00
 • Alle kunder med hovedavtale og brikke frå Voss og omland bompengeselskap AS blir automatisk omgjort til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Voss og omland bompengeselskap AS for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. desember blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
 • Timesregel blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
 • Månedstak på 25 passeringer blir innført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
Nye takster Jondalstunnelen fra 01.12.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Jondalstunnelen Kr. 32,00 Kr. 51,00
 • Alle kunder med hovedavtale og brikke frå Jondalstunnelen AS blir automatisk omgjort til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Jondalstunnelen AS for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. desember blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
Nye takster Hardangerbrua fra 01.12.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Hardangerbrua Kr. 143,00 Kr. 574,00
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Hardangerbrua AS for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. desember blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
 • Månedstak på 25 passeringer blir innført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
Les mer: