Kunngjøringer vedrørende endring i takst- og rabattsystemet fra 01.12.18

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Endringer ved takst- og rabattendringen i Vossapakko og Jondalstunnelen
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt. (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med.) Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Nye takster Vossapakko fra 01.12.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Vossapakko Kr. 47,00 Kr. 168,00
 • Alle kunder med hovedavtale og brikke frå Voss og omland bompengeselskap AS blir automatisk omgjort til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Voss og omland bompengeselskap AS for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. desember blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
 • Timesregel blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
 • Månedstak på 25 passeringer blir innført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
Nye takster Jondalstunnelen fra 01.12.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Jondalstunnelen Kr. 32,00 Kr. 51,00
 • Alle kunder med hovedavtale og brikke frå Jondalstunnelen AS blir automatisk omgjort til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler hos Jondalstunnelen AS for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. desember blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
Les mer: