Bompengeinnkrevingen avsluttes for rv.19 Horten

Veronica Solås Kunngjøringer, Nyheter

 

Kunngjøring bompengeavslutning rv.19 Horten (PDF)

Opphør innkreving for rv.19 Horten

Vi viser til kunngjøringer i lokale aviser den 21.11.18.

 Onsdag 19. desember 2018 kl 12:00 blir innkrevingen av rv19 Horten avsluttet.
AutoPASS-brikker som er utlevert av Horten Bompengeselskap rv19 AS vil slutte å virke etter denne dato.

 Alle AutoPASS-brikker er knyttet mot en hovedavtale hos et bompengeselskap. Brikker som begynner med L: 50 er levert fra Horten Bompengeselskapet rv19 AS. Disse brikkene vil ikke fungere i andre bompengeanlegg etter 19.12.18 kl 12:00.

Hva betyr dette for deg?
 1. Du har AutoPASS-brikke fra Horten Bompengeselskap rv19 AS og ønsker å fortsette med å ha en AutoPASS-brikke i bilen.
  AutoPASS-brikke som er levert av Horten Bompengeselskap rv19 AS (L: 50) fungerer ikke etter 19.12.18.
  For å sikre at du har gyldig avtale etter 19.12.18, må du inngå en avtale med et annet bompengeselskap i ditt område. Du finner oversikt på www.autopass.noHusk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy registrert på foretak eller som brukes i næringsvirksomhet. Det vil si at det skal til enhver tid være montert AutoPASS-brikke i kjøretøyet.
 1. Du har AutoPASS-brikke fra Horten Bompengeselskap rv19 AS og har inngått tilleggsavtaler med andre bompengeselskap.
  AutoPASS-brikker som er levert av Horten Bompengeselskap rv19 AS (L: 50) fungerer ikke etter 19.12.18, og alle tilleggsavtaler med andre anlegg vil derfor bli sagt opp. Dersom du ønsker å opprettholde tilleggsavtalen(e), må du kontakte et bompengeselskap og få ny brikke som du kan knytte til alle tilleggsavtaler.
 1. Dersom du har AutoPASS-brikke og hovedavtale med et annet selskap, og har inngått tilleggsavtale med Horten Bompengeselskap rv19 AS. (Brikken begynner ikke med L: 50)
  Du trenger ikke gjøre noe og kan bruke brikken som vanlig etter 19.12.18. Kundeforholdet med Horten Bompengeselskap rv19 AS blir avsluttet automatisk.

 

Refusjon av saldo

Sluttavregning for AutoPASS-avtaler vil bli gjort opp senest tre måneder etter avslutning. Eventuelt innestående beløp på avtalene, samt brikkedepositum blir utbetalt til kundene automatisk.

Utbetalingen skjer til det kontonummer som det sist ble betalt inn fra, dersom ikke annet nummer blir opplyst. Dette må i så fall gjøres skriftlig.

Håndtering av brikkene

AutoPASS-brikkene skal ikke sendes i retur til bompengeselskapet.
Brikken regnes som elektronisk avfall og skal kastes i godkjent returordning for el-avfall. De skal ikke kastes i vanlig søppel.