E6 Helgeland og Hålogalandsbrua får ny driftsoperatør fra 06.11.18

Veronica Solås Nyheter

Nordland bompengeselskap AS og Hålogalandsbrua har fått nytt driftsselskap fra 06.11.18.

Ny webside er http://www.bomveinord.no/ og nytt telefonnummer er 75 39 00 11

Ferde AS vil fra 06.11.18 ikke lenger kunne svare på kundehenvendelser vedrørende
e6 Helgeland og Hålogalandsbrua.