E6 Helgeland og Hålogalandsbrua får ny driftsoperatør frå 06.11.18

Veronica Solås Nyheiter

Nordland bompengeselskap AS og Hålogalandsbrua har fått nytt driftsselskap frå 06.11.18.

Ny webside er http://www.bomveinord.no/ og nytt telefonnummer er 75 39 00 11

Ferde AS vil frå 06.11.18 ikkje lengre kunne svare på spørsmål frå kunder når det gjeld
e6 Helgeland og Hålogalandsbrua.