Agder Bomdrift AS er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Agder Bomdrift AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Agder Bomdrift AS er overført til Ferde AS.

For Agder Bomdrift AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no