Driftsmelding: Bymiljøpakken – Nord Jæren

Veronica Solås Nyheter

Ferde har i dag besluttet å midlertidig stoppe fakturering for avtale kunder på Nord-Jæren (Bymiljøpakken).
Det er oppdaget en feil knyttet til innlesing av data fra veikant. Statens Vegvesen jobber med feilretting på deres systemer.

Fakturering vil gjenopptas når feilen er utbedret.