Kunngjøring vedrørende endring i takst- og rabattsystemet på Bømlopakken fra 01.02.19

Veronica Solås Kunngjøringer, Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Nytt takst- og rabattsystem i Bømlopakken
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt
 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt. (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med.) Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Nye takster Bømlopakken fra 01.02.2019:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
Bømlopakken Kr. 69,00 Kr. 164,00
 • Alle kunder med hovedavtale og brikke frå Bømlopakken blir automatisk omgjort til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
 • Nåværende tilleggsavtaler med Bømlopakken for å oppnå lokal rabatt på 30%-50% rabatt blir avviklet.
  AutoPASS-avtale med det selskapet brikken er levert i fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. februar blir trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuell innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endring.
 • Timesregel vil bli avviklet fra 01.02.19
 • Månedstak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke:
  • Kjøretøy i takstgruppe 1 får passeringstak på 30 passeringer hver kalendermåned.
  • Kjøretøy i takstgruppe 2 får passeringstak på 40 passeringer hver kalendermåned.
 • Nullutslippskjøretøy
  • I tråd med føringene fra Prop. 87s (2017-2018) og lokale vedtak, blir det innført bompengeavgfit for nullutslippskjøretøy i Bømlopakken. Nullutslippskjøretøy er en fellesbenevnelse for elbiler og hydrogenbiler. Betaling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke. Uten gyldig avtale og brikke vil nullutslippskjøretøy betale ordinær bompengetakst på lik linje med andre kjøretøy.
  • Nullutslippskjørety skal fra 01.02.19 betale 50% av taksten for takstgruppe 1 etter rabatt: 27,60 kr i bomstasjonen på Spissøy.
  • På ferjesambandet Langevåg-Buavåg skal nullutslippskjøretøy betale 50% av taksten for konvensjonelle kjøretøy. NB! NY DATO FOR INNFØRING KOMMER!
Les mer: